dijous, 17 de novembre de 2016

Musicoteràpia i tercera edat


L’ús de la música i els seus elements  (so, ritme, melodia...) amb finalitats terapèutiques aporta grans avantatges físics, emocionals, espirituals i cognitius. Amb la música sentim, experimentem plaer, ens comuniquem i, al mateix temps, ens ajuda a enfortir els vincles afectius amb el grup.

La majoria de persones al llarg de la nostra vida hem tingut vinculacions amb la música, balls, concerts, cant, i, de ben segur que recordem alguna cançó o cançons per algun motiu especial que no ens deixa indiferents.
   
A Allegra som conscients del que la música pot aportar als nostres residents, per això la incloem en moltes de les activitats que duem a terme.

Des de l'àmbit sociocultural a Allegra, treballem amb la música amb residents que pateixen demències avançades o trastorns de conducta. Setmanalment, duem a terme sessions de musicoteràpia en les que incorporem instruments i d’altres materials què ens ajudin a gaudir amb la música. També hi incorporem el ball si la mobilitat dels residents ens ho permet.

En les sessions d’estimulació cognitiva amb residents amb demències en fases lleus també treballem amb la música per recordar lletres de cançons, prestar atenció a paraules que puguin sortir com per exemple noms de ciutat, noms propis, seguir un ritme concret, o simplement, cantar mentre realitzem activitats de la vida diària o com ambientació de fons.

Què hem de tenir en compte?
 •  Un repertori musical personal i significatiu.
 •  L’ús de la música com a eina d’intercanvi de vivències i records de la pròpia vida.
 •  Treballar en un lloc tranquil que ens permeti la relaxació o l’estimulació.

Què pretenem?

 • Millores en l’afectivitat, la conducta, la percepció, la motricitat i la comunicació.
 • Fomentar l’expressió de sentiments i emocions.
 • Promoure la relació i coneixença entre els residents, la participació ,la interacció i el sentiment de pertinença a un grup.
 • Augmentar l’autoestima.
 •  Afavorir el desenvolupament del llenguatge en persones amb problemes com ara l’afàsia.
 • Estimular la memòria i l’atenció.

A Allegra creiem en el benefici d’una atenció centrada en les persones grans, per això aquest any hem introduït les audicions musicals individualitzades. Setmanalment  realitzem sessions de 30 minuts amb música personalitzada que el resident gaudeix escoltant-la amb auriculars.

video

 Quins beneficis aporten aquestes sessions?

 •  Disminució o alleujament de símptomes negatius com ara l’ansietat i la desorientació.
 • Desenvolupament emocional i expressió de sentiments.
 • Incrementar el sentiment de benestar.
 •  La persona connecta amb els seus records, la seva identitat i la seva història i se sent reconeguda.

L´ ús de la música com a recurs terapèutic es remunta als inicis de la història de la humanitat. A totes les cultures les mares han cantat als seus bebès per ajudar-los a dormir. Com deia Plató. “La música és per a l’ànima el que la gimnàstica és pel cos.”

Les experiències musicals ens aporten plaer, augmentant el nivell de serotonina, neurotransmissor encarregat, entre altres coses, de regular l’estat d’ànim. La música és un element clau que genera moments gratificants i crea ambients agradables en els que s’enforteixen els vincles afectius entre residents i professionals.


Montse Oristrell                           
Tècnica en Animació Sociocultural dijous, 3 de novembre de 2016

Un grup de psicomotricitat: salut, benestar i relacions socials en un residència de gent gran


La psicomotricitat és la relació entre la funció motriu i la capacitat psíquica que engloba el component socioafectiu ( on estan les relacions que estableix l’individu, comportaments i sentiments) i el component cognitiu (que fa referència a les capacitats i aptituts de l’individu). Utilitza el moviment com a mitjà físic de tractament.

L’objectiu principal dels grups de psicomotricitat és mantenir al màxim les capacitats funcionals dels residents, així com poder estimular les àrees de relació social i les funcions cognitives. Tot això s’aconsegueix mitjançant una sèrie d’exercicis que treballen el cos de manera global, és a dir, tant extremitat superior, inferior com tronc. També s’utilitzen elements de reeducació i rehabilitació tals com bastons, pilotes, bitlles, petanca, gomes, diana, paracaigudes, etc.

Els exercicis que es realitzen en aquestes sessions han de resultar interessants per la persona, amb sentit, diversos, creatius i, sobretot amb beneficis per la salut física i psíquica dels usuaris.

Els principals beneficis de participar en grups de psicomotricitat són millorar i afavorir:

 • La seva independència funcional i qualitat de vida en general.
 • La consciència corporal.
 • L’equilibri (estàtic i dinàmic
 • la coordinació.
 • La propiocepció.
 • El control de la respiració.
 • La orientació temporo- espaial
 • Les relacions socials.
 • L’estatd’ànim.
 • La conciliació del son.
 • El ritme digestiu.
 • L'alliberació de tensions.
 • La respiració.
 • La relaxació.

A Allegra, després d’una valoració individual, dividim als usuaris en 5 grups diferents de psicomotricitat on els seus components comparteixen estats motrius, funcionals i cognitius semblants. De manera que el grup 1 pertany a les persones amb més autonomia i independència i el grup 5 són les persones més dependents.

Les sessions de psicomotricitat del grup 1, 2 i 4 es realitzen al gimnàs, on disposem d’un espai lluminós, àmpli, amb temperatura agradable i on tenim a l’abast tots els elements de reeducació abans esmentats.

En el cas dels grups 3 i 5, les sessions tenen lloc a la mateixa unitat respectivament, on els usuaris están més orientats, fet que els dóna major tranquilitat , benestar i ens facilita realizar la sessió en un ambient més comfortable.
Quan les condicions climatològiques ho permeten també realitzem sessions al nostre jardí per gaudir dels beneficis afegits de les activitats a l’aire lliure.          


Recomanem als usuaris que vesteixin roba còmoda i calçat tancat durant les sessions.
Aquestes sessions de psicomotricitat tenen una durada aproximada de 50 minuts a 1 hora.

Així doncs ja ho sabeu! L’equip de fisioteràpia d’Allegra us espera a les nostres sessions matinals!
Fem salut en un entorn agradable i un ambient distès.


Equip de Fisioteràpia d'Allegra


dijous, 8 de setembre de 2016

Mesures de prevenció de les úlceres per pressió (UPP) en la gent gran

La presència d'una úlcera per pressió és un procés que té greus repercussions en la salut i per tant, sobre la qualitat de vida de les persones que les pateixen. Les persones grans, a causa d'altres complicacions i patologies, es poden veure exposades a les UPPs. 

A Allegra som molt conscients de tot això i incidim molt en la importància de la prevenció.

Una úlcera per pressió (UPP) és tota àrea de lesió de la pell i dels teixits subjacents que s’origina per un procés isquèmic (manca de reg sanguini), que es produeix per la pressió entre dos plans durs, una prominència òssia i la superfície de recolzament. Si aquesta pressió es manté durant un temps es produeix un procés de mort cel·lular i la consegüent necrosi. 

També és important tenir en compte la relació de les UPP amb la humitat deguda a la incontinència.

En quan a la localització anatòmica de les lesions i seguint la línia de relació amb la incontinència, una de les zones més afectades és  la sacrocoxígia i els glutis. Altres zones molt sensibles són els talons,  els trocànters (óssos del fèmur) i els mal·lèols (turmells).

Com a primera mesura, a l’ingrés, fem una primera valoració dels riscos de patir una UPP, mitjançant una valoració global durant l’entrevista. A més fem una revaloració regular basant-nos també en els canvis de salut que hagi pogut patir la persona.

Així doncs, si hi ha una davallada funcional, una intervenció quirúrgica, un procés de malaltia que precisa que la persona es quedi enllitada o altres es revalua el seu risc a patir una UPP. 

Una de les eines que fem servir des de l’Equip d’Infermeria d’Allegra per fer aquesta valoració és l’Escala de Braden, que té en compte diverses àrees, com són la percepció sensorial, l’activitat, l’exposició a la humitat, la mobilitat, la nutrició i la fricció i cisallament.

Com a mesures de prevenció tenim molt en compte:
 1. Inspecció minuciosa de la pell.
 2. Punts de pressió, prominències òssies, eritemes (vermellors de la pell) que no palideixen, etc.
 3. Mantenir la pell neta, seca i ben hidratada.
 4. Canvis regulars de bolquers i anar al WC.
 5. Aplicar àcids grassos hiperoxigenats (olis), així com cremes protectores amb zinc.  No realitzar massatge a les zones sensibles ja que  es poden lesionar capes de la pell i desprotegir la zona.
 6. Evitar fregaments amb la roba de llit, pijama, etc.
 7. Realitzar canvis posturals:

o   Cada dues hores s’ha de mobilitzar a les persones que estan enllitades.
o  A les persones que estan assegudes cal mobilitzar-les cada hora. Aquest punt pot variar segons la situació específica de salut de la persona, fent un pla personalitzat per cada cas. Assegurar una bona ingesta amb correcta aportació de nutrients.

        8. Ajudar-nos amb dispositius de prevenció tals com taloneres, coixins i matalassos antiúlceres, així com altres coixins i accessoris per mantenir una bona postura i alleujar la pressió.

A l’hora de determinar la tolerància del teixits a la pressió existeixen dos tipus de factors a tenir en compte, els intrínsecs  i els externs.

Factors intrínsecs que tenen a veure amb les característiques de cada persona:
 • Estat de mobilitat.
 • Alteracions respiratòries, cardiovasculars, hematològiques i circulatòries que poden disminuir  l’aportació d’oxigen als teixits.
 • Diabetis per les seves complicacions vasculars i neuropàtiques
 •  Incontinència
 •  Alteracions nutricionals
 • Medicació que afecta a la integritat de la pell
 • Edat
Factors externs, aliens a la persona:
 • Pressió
 • Microclima
 • Fricció i cisallament

És en aquest tipus de factors on l’equip d’infermeria i gerocultor d’Allegra hi posa tots els seus esforços i professionalitat:
-    Fent els canvis posturals oportuns.
-    Vigilant en tot moment l’estat de la
    pell de cada persona i estant alerta de qualsevol canvi, la prevenció és el millor aliat.
-   Hidratant la pell diàriament després de la dutxa i realitzant hidratacions extres a aquelles persones que ho necessiten.
-     Tenint en compte tant la ingesta hídrica com la ingesta de nutrients.

Val a dir que en ocasions malgrat les mesures preventives degut a la mala circulació i als factors intrínsecs de cada persona es poden produir úlceres per pressió quan això succeeix des del Servei Mèdic i d’Infermeria es fa una valoració i es fa un pla de cures individualitzat amb el tractament més adient per cada cas.

Per altres consultes o ampliació d'informació, dubteu en contacte amb nosaltres.Mónica Viñas

Infermera 


dijous, 25 d’agost de 2016

L'estimulació basal per a persones amb gran nivell de dependènciaL'estimulació Basal és un concepte per al desenvolupament de persones greument discapacitades creat per Andreas Fröhlich als anys 70 a Alemanya.

Segons A.Fröhlich, l'Estimulació Basal com a concepte, i no com a mètode o teràpia, ja que no hi ha res a "curar" és una forma de potenciació de la comunicació, la interacció i el desenvolupament orientada en totes les seves àrees a les necessitats bàsiques de l'ésser humà. És, doncs, una proposta ofertes significatives per a la persona mitjançant un "diàleg" basat en la proximitat corporal, l'escolta i l'intercanvi amb l'altre.

Es pràctica  en persones que presenten dèficits importants a nivell sensoral, cognitiu i motriu.

L’Estimulació Basal és una forma de “cuidar” i “comunicar-se” amb persones que presenten discapacitats diferent dels mètodes convencionals per a fer-ho, com és el cas d’algunes persones de la tercera edat, si ens centrem en el nostre àmbit d’intervenció.


A la residència Allegra, es realitzen sessions individualitzades d’Estimulació Basal, aquestes es duen a terme a l’habitació per a garantir una màxima tranquil·litat, afavorint en tot moment el benestar del resident. Aquestes sessions es realitzen tres cops per setmana amb usuaris de la unitat de psicogeriatria on l’estat cognitiu està molt afectat. 

L’objectiu principal de l’Estimulació basal és aconseguir la comunicació amb l’entorn mitjançant el “jo corporal”, el concepte del nostre cos, concepte que certes persones grans perden.

El terme “Basal” té el seu origen en les percepcions intrauterines bàsiques, la percepció somàtica, vibratòria i vestibular i la hipòtesi del desenvolupament perceptiu vinculat a aquestes tres àrees.

Les tècniques utilitzades en aquestes intervencions (sessions individuals d’estimulació basal) treballen aquestes àrees:

-       Àrea somàtica: capacitat de sentir tot el cos a través de la pell. Possibilita una major orientació (tècniques de modelatge).
-       Àrea vibratòria: afavoreix les sensacions internes sobre el nostre propi cos a partir d’ones vibratòries (estímuls vibratoris sobre el nostre cos).
-       Àrea vestibular: basada en la idea que l’experiència amb la gravetat i la posició en l’espai formen part de les necessitats bàsiques de l’ésser humà (tècniques de balanceig).

Realitzar activitats de la vida diària (AVDB), com pot ser la higiene (dutxa), el vestit, etc, també afavoreixen l’estimulació en aquestes àrees, així com el benestar de la persona qui la rep, si aquestes activitats es realitzen d’una forma organitzada i tranquil·la.

En el nostre dia a dia observem amb satisfacció com els residents reaccionen positivament a aquesta tècnica i això ens satisfà molt.

Per dur a terme aquest mètode cal haver fet una formació específica i a Allegra comptem amb persones que s’han especialitzat en aquest teràpia.

Marta Heredia
Terapeuta Ocupacional


dijous, 11 d’agost de 2016

Els beneficis de l'aromateràpia en el dia a dia a de la gent gran

                                   


A la nostra vida quotidiana sovint ens trobem amb herbes medicinals com el romaní, la camamilla, la sàlvia, la menta … . Però hem oblidat que al seu interior s’hi amaguen principis essencials molt beneficiosos pel nostre benestar. En canvi, les antigues civilitzacions ho tenien molt present i durant molt temps els nostres avantpassats es curaven amb les essències extretes d’aquestes herbes, que prevenien i curaven malalties.

Un moderat coneixement i ús del món de les espècies vegetals i de les seves essències pot prevenir i neutralitzar el desgast físic i psicològic. Un dels exemples més clars el tindríem en l'estrès que és, sense cap mena de dubte, el major enemic, en l'actualitat, del nostre equilibri energètic. 

A Allegra apliquem algunes d'aquestes tècniques i coneixements ja que entenem que el seu ús pot contribuir al benestar de la gent gran.


Què és l'aromateràpia?

L’aromateràpia és la curació de les malalties i el desenvolupament del potencial humà mitjançant la utilizació dels olis essencials de les plantes.

Desde fa mil.lènis les essències han estat aprofitades per les seves propietats antisèptiques, antitòxiques, cicatritzants, antiparasitàries, antirreumàtiques, tonificants, relaxants,…
L’ús diari dels poders curatius i armonitzadors de l’aromateràpia ens ajuda a aconseguir un equilibri emocional i físic duraders.

     
D’on provenen els olis essencials?
Els olis essencials utilitzats en aromateràpia provenen d’una gran varietat de fonts naturals: herbes, flors, fulles, fusta, llavors, closques i pells de fruits, arrels i resines.

Ús dels olis essencials.
Les essències naturals són substàncies molt potents que s’utilitzen seguint unes indicacions molt precises. Les vies d’aplicació són essencialment dues: la via interna, és a dir, la ingesta oral, i la via externa, per inhalació, banys, massatges, cataplasmes, etc.

En el cas d’Allegra, som conscients dels beneficis dels olis essencials i els incorporem als nostres tractaments diaris. Mitjançant la tècnica del massatge, afegim l’oli essencial a la nostra crema de massatge habitual o bé el barregem amb un oli de massatge (habitualment d’ametlles).Indicacions dels olis essencials.
Cada oli essencial te una o més d’una indicació.
Les indicacions més habituals, sobretot en l’àmbit de la gent gran, serien:
·         Ansietat/estrés: Podem utilitzar vervena, flor de taronger, pi o gessamí.
·         Arterioesclerosi: Ginebró o romaní.
·         Artritis: Camamilla, romaní o sàlvia.
·         Artròsi: Alcanfor, eucalipto, lavanda, camamilla, malaleuca o romaní.
·         Circulatoris: Xipré o farigola.
·         Depressió: Alfàbrega, flor de taronger, bergamota, gessamí, lavanda o menta entre d’altres.
·         Dolors articulars: Calèndula, lavanda o romaní.
·         Dolors musculars: Xipré, moraduix, romaní o farigola.
·         Edemes ( per retenció de líquids): Ginebró, gerani, menta o romaní.
·         Inflamació: Lavanda, camamilla o mirra.
·         Insomni: Flor de taronger, lavanda, rosa, verbena o camamilla.
·         Rampes: Alfàbrega, moraduix o lemongras.
·         Reumatismes: Ginebró, eucalipto, romaní o moraduix.                               

Precaucions d’ús dels olis essencials:
-          Sobretot cal tenir molta cura amb la gent que pateix alèrgies, és aconsellable probar l’oli aplicant primer una goteta de l’oli diluït a la cara interna del canell i esperar 24h, per exemple, per observar si hi ha cap reacció.

-          És molt important aplicar l’oli esencial sempre diluït ja sigui amb la base d’oli d’ametlles o de crema hidratant, mai aplicar-lo directament sobre la pell ja que podria irritar-la.
-          Evitar el contacte amb els ulls o mucoses.

-          No és recomanable pendre el sol després de l’aplicació d’essències, ja que es podrien desencadenar reaccions cutànies de tipus fotoalèrgic.

Més enllà dels efectes que els olis essencials tenen sobre la salut, és important destacar les sensacions positives que genera l'experiència de l'aromateràpia. Mitjançant el sentit de l’olfacte, ens envaeixen sensacions de benestar, harmonía, tranquilitat, … si a tot això li afegim un bon massatge, el resultat és d’allò més agradable.
Judith Casañas Pedrals

Departament de fisioteràpia

divendres, 22 de juliol de 2016

L'hort urbà en una residència de gent gran


 A Allegra adquirim el compromís de que els nostres residents se sentin com a casa.

Fa dos anys vam decidir iniciar a Allegra un nou projecte: construir un hort urbà.
L’ hort urbà és un sistema de cultiu que permet obtenir hortalisses de molts tipus, tomàquets, pebrots, albergínies, etcètera. Ideal per ubicar-lo en qualsevol  espai del jardí d’ Allegra.

Molts dels nostres residents havien tingut hort a casa seva i compartint experiències amb ells ens vàrem adonar de com de  motivats estaven i quan en sabien a l’hora de cultivar la terra.

Quins objectius ens permet aquesta eina de treball?
 •  Potenciar el contacte amb la natura dels nostres residents, donat que possibilita realitzar l’activitat en un espai obert com es el jardí.
 • Ser una eina ocupacional, ajuda a destinar el temps dels residents en una tasca molt gratificant.
 •  Facilitar  l’adquisició de comportaments responsables, ja que si no treballen l’hort les hortalisses es faran malbé.
 •  Mantenir la motivació en l’aprenentatge: Recuperar o recordar coneixements del món rural, transmetre aquests coneixement a d’altres generacions o al personal del centre.
 •   Augmentar l’autoestima, el fet de sentir-se útil.
 •  Promoure el treball en equip i les relacions socials.

Com en la majoria d’activitats o projectes sempre ens trobem amb persones a qui els hi agrada aquesta activitat  molt més que d’altres i cuiden i mimen les plantes diàriament, com  ara el sempre recordat Francesc Sánchez. Però entre tots es fa un gran tasca per cuidar i regar diàriament els tomàquets, albergínies, enciams i pebrots que actualment tenim sembrats al nostre hort.

Aquest passat més de juny, juntament amb la terapeuta ocupacional, ens reunirem amb un grup de residents per decidir que sembrar i dur-ho a terme. Mireu quina traça tenen!!!!


Un mes després i gracies a la col·laboració dels residents i personal del centre ja tenim l’hort així de maco!!Després d’aquests dos anys, quina és la nostra valoració?

Molts residents i familiars quan surten al jardí fan sistemàticament la passejada fins a l’hort i observen com va creixent dia a dia,  il·lusionant-se quan comencen a sortir les  primeres flors que finalment es convertiran amb hortalisses. També ha permès crear temes de conversa entre residents i/o amb familiars on cada un pot aportar la seva experiència i opinió, parlar de plats que es poden cuinar, quan és millor regar, tipus d’hortalisses, com es sembrava en el seu temps, etc.

També valorem que quan  millor es treballa amb aquesta eina de l’hort urbà són els mesos de maig a octubre per les condicions climatològiques. A l’hivern fa més mandra sortir al jardí a cuidar l’hort o simplement a fer-li una visita. Per tant ara a l’estiu és quan més podem aprofitar i treballar vers aquest projecte.

Lena Ambrós
Educadora Social

dijous, 30 de juny de 2016

Per què és tan important la hidratació a la tercera edat?

L’aigua és un dels principals components del nostre organisme, ja que representa el 55-60% d’aquest, per aquest motiu i per un bon funcionament dels nostres orgues i cèl·lules és important mantenir una bona hidratació, ja que és el pilar fonamental de les nostres funcions biològiques bàsiques, com es, la regulació de la tensió arterial, de  la temperatura corporal o de la digestió.

Diàriament perdem aigua, ja sigui amb la diüresi, al suar, les femtes, la saliva o fins i tot al respirar. Per aquest motiu és necessari recuperar el líquid que perdem.
S’aconsella beure uns 2 litres d’aigua al dia i no cal esperar a tenir set. S’ha de beure sovint i amb petites quantitats.


La sensació de set és el mecanisme que utilitza el nostre cos per avisar-nos que ens estem deshidratant, per aquesta raó no caldria esperar a tenir-ne per ingerir-ne.
A part de l’aigua podem prendre infusions, refrescs, sucs, làctics o brou.
També es recomana consumir aliments rics en aigua, com son les fruites i verdures.
Hem d’evitar l’alcohol, ja que aquest és diürètic i deshidrata el nostre cos.


Cal fer èmfasi sobretot en el col·lectiu de la gent gran, ja que pertanyen al grup de risc i a Allegra això ho sabem molt bé.
A mesura que el cos es fa més gran perd la capacitat de la sensació de set, també cal afegir que moltes persones tenen problemes de memòria o presenten dificultats en la mobilitat, la qual els impedeix accedir a l’aigua quan volen. Per aquest motiu s’ha d’insistir en la ingesta hídrica per tal d’evitar la deshidratació.

A Allegra sempre s’ofereix beure aigua a mig matí a tots els residents i ara que ve la calor també oferim aigua a mitja tarda a més a mes del berenar.
Tenim especial atenció en aquelles persones que presenten malalties de llarga evolució.

Com podem saber si patim deshidratació? Aquets són uns dels primers símptomes que podem patir:
·         Sequedat de boca.
·         Mal de cap.
·         Dificultat de concentració.
·         Intolerància a la calor
·         Fatiga.
·         Cremor d’estómac…

Si notem algun d’aquest símptomes serà necessari que li donem líquid al nostre cos a bevent aigua, una infusió, menjant alguna fruita, alguna gelatina o ara a l’estiu algun gelat.


Una hidratació adequada proporciona humitat als teixits del nostre cos i així preservar la seva elasticitat i coloració com es ara la pell, ja que al tenir una pell hidratada i sana pot realitzar la seva correcta funció de barrera contra els patògens i altres factors externs.


Des de l’equip d’infermeria d’Allegra sempre insistim en aquest tema perquè és molt important i per això sobretot als mesos d’estiu estem molt pendents de que els nostres residents tinguin una hidratació correcta.

DUI Alba Alcazar
Equip Infermeria Residència Allegra